Kristinebergs Fotvård & Massage

Postural träning enligt Optimum-metoden.

Många går omkring med ständig smärta i sin kropp utan att finna någon egentlig anledning och orsaken kan vara så enkel som en felställning.

Våra posturala/hållningsmuskler är gjorda för att hålla oss upprättstående och inte för så mycket annat.

Våra rörelsemuskler däremot är designade för att hålla oss i rörelse.

När du kommer till mig så får du dom verktyg och den hjälp du behöver för att din kropp ska återfå sin naturliga hållning, rörlighet och styrka, samtidigt som grundorsaken till eventuell smärta oftast försvinner då muskler och leder inte längre blir överbelastade.

Hur går det till:

* Rörelse-,hållnings och funktionsanalys samt tester.

* Behandling, vid behov.

* Utjämning av fysiska obalanser.

* Aktivering och träning av den posturala muskulaturen.

* Personligt tränings-schema, utifrån dina behov, snyggt förpackat i pdf-format.

Du kan behöva 4-6 besök hos mig för att komma tillrätta med de obalanser som du har.

Du bör ha 10-14 dagar mellan 1 & 2 besöket då du tränar HEMMA, du behöver alltså inte gå iväg till något gym.

Du kan själv bestämma hur mycket tid och hur många övningar du tror kan kännas rimligt att du mäktar med

och så bygger vi/jag programmet utefter det.

Därefter kan det gå lite längre tid, kanske 2-3 veckor till vi behöver ses igen... men det bestämmer du.

När vi ses, så går vi igenom, behandlar vid behov och korrigerar, tar bort och lägger till övnigar när det behövs.

Du kommer träningsklädd (ej skor) Du kan byta om på plats.

Du har fyllt i ett dokument med din besvärshistorik, som jag mailar dig när du bokat tid. 

Välkommen att boka tid, så jag kan få hjälpa dig på väg till ditt bättre jag.

Susanne Selén

Kristinebergs Fotvård & Massage

Hjamar Söderbergs väg 20                   

Kungsholmen, Stockholm